| NieuwsCare

Care

Binnen Mozaiek kennen we de pijler Care.

Als Mozaïek055 streven we ernaar een gemeenschap te zijn waarin we God aanbidden, elkaar liefhebben en onze omgeving dienen. Het uiten van liefde voor elkaar vindt op verschillende manieren plaats, onder andere binnen de pijler Care. Binnen deze pijler betekent 'Care' er zijn voor elkaar, een luisterend oor bieden en samen onze zorgen bij God brengen. Op deze manier kunnen onze persoonlijke worstelingen belicht worden door Zijn liefde, wat ruimte schept voor innerlijke groei en het herstel van geest, ziel en lichaam.

Ben je op zoek naar een luisterend oor? Heb je behoefte je verhaal met iemand te delen, iemand die niet oordeelt, niet direct klaarstaat met een mening, maar er gewoon even voor je is? Het Care team staat voor je klaar en is toegewijd om er voor jou te zijn. 

Ze stellen zich graag kort aan jullie voor:

Lynette en Johann 

Wij zijn Lynette en Johann en wij zijn samen betrokken bij de Care team van Mozaiek055. Ik, Lynette, heb een hart voor Jezus en voor mensen en wil daarom vreugde en waarheid brengen waardoor harten lichter wordt. Ik, Johann zou anderen graag willen troosten in de wetenschap dat ze niet alleen zijn in hun ups en downs en dat Jezus ons de weg naar echte vrijheid heeft getoond, ook al heb ik het vaak ook moeilijk deze geschenk onvoorwaardelijk aan te nemen.
Harald en Jose

Samen met onze drie kinderen Floor, Anne en David zijn wij, Harald en Jose , actief betrokken bij Mozaiek055 en onder andere bij CARE. In ons eigen leven en om ons heen ervaren wij dat het leven niet per definitie leuk is. Er zijn momenten van gebrokenheid en worsteling waarbij herstel nodig is. Het is waardevol om samen met anderen te delen, samen te zoeken naar herstel en licht. Voor ons betekent CARE luisteren, bemoedigen, samen zoeken en bidden zodat dat wat ons bezig houdt in licht van God komt. We geloven dat liefdevol om elkaar heen staan en samen zoeken naar licht onze tijd en aandacht waard is.


Jan-Kees en Laura 

Samen met onze vier kinderen zijn we deel van deze mooie gemeente. Vanaf de start van Mozaïek Apeldoorn zijn we actief betrokken bij het jeugdwerk. Het is ons verlangen om tijdens de momenten dat we de jongeren ontmoeten ze de liefde van Jezus kunnen laten zien. Een stukje hoop en licht te mogen delen. Maar soms loopt het leven minder goed dan je zou willen, en kan er veel op je afkomen. Dan heb je misschien behoefte aan een luisterend oor, iemand die even met je meedenkt, of met je bid als je zelf geen woorden kunt vinden. Weet je dan welkom, je bent niet alleen!


Dieke

Hallo, mijn naam is Dieke. Ik vind de zin ‘je bent welkom zoals je bent’ heel passend, ook voor Care. Dat je op mag lopen met iemand op een manier zoals dat bij hem/haar past. Daarom zijn er verschillende ‘stukjes’ care, net zoals in een Mozaïek. Voor mij is dat Gebedspastoraat, door luisterend bidden, de ander, in Gods aanwezigheid brengen en samen ontdekken wat Hij aanreikt voor een weg van herstel. Om daar deel vanuit te mogen maken, vind ik elke keer weer bijzonder.


Hans en Rianne

Wij zijn Hans en Rianne, getrouwd sinds 1990. We hebben drie volwassen kinderen, waarvan er twee getrouwd zijn. Vanaf de start van de gemeente zijn wij het aanspreekpunt voor care. Care gaat voor ons over de zorg voor elkaar, zoals je ook binnen het huisgezin elkaar serieus neemt en elkaar bijstaat als het minder goed gaat. Dat betekent dat we willen luisteren en dan kijken wat goed is om te doen. Maar het begint met dat we alles in het Licht van Jezus liefde willen brengen. We zien daarom gebed als drager voor het gesprek en we verwachten het herstel ook van God, die ons liefheeft als Zijn eigen kinderen. Ik, Hans, werk bij LTO als belangenbehartiger, waar ik mij inzet voor een goede en duurzame landbouw. Binnen Mozaïek055 ben ik naast mijn rol als coördinator ook betrokken binnen de gemeente in het tijdelijk leiderschapsteam. Mijn hart is vol van dankbaarheid naar Jezus, die ons in zo’n mooie gemeente als Mozaiek055 heeft geplaatst. Ik geloof dat we aan elkaar zijn gegeven, en dat onze liefde tot elkaar mag groeien en ook mag dienen om uit te delen aan de bewoners van heel Apeldoorn en omgeving. Ik, Rianne, ben onlangs vanuit mijn coachende rol aan zorgteams overgestapt naar het bedrijfsmaatschappelijk werk, waar ik vanuit mijn bedrijf NieuweDag mensen die vastlopen in hun werk begeleid om weer goede moed en kracht te krijgen. Toen ik mij vorig jaar liet dopen is er een knop bij mij omgezet waarbij ik zo enorm Gods liefde heb ervaren en besefte dat ik niet zonder Hem kan en dat ik daar ook, in alle bescheidenheid en dankbaarheid, van wil uitdelen.


Bert en Rosanne

Wij zijn Bert en Rosanne en zijn samen met onze dochters Elize, Amélie en Olivia deel van Mozaïek055. We voelen ons vanaf het begin thuis bij de cultuur van de gemeente en vinden het leuk om mee te bouwen. We geloven dat Gods licht en liefde levens verandert en dat we elkaar daarin mogen bemoedigen. Juist als je het even niet meer weet is het belangrijk dat er iemand is die naar je luistert, je begrijpt én samen met je bidt om de weg naar God te vinden. Hij heeft ons geroepen om Zijn licht te verspreiden en daar doen we graag aan mee!


Interview

Zorg voor elkaar. Maar wat is care? Deze vraag stond centraal toen Hans Haarsma en José Deuze geïnterviewd werden.

Zorg 

Care is eigenlijk van ons allemaal. Samen zijn we een gezin en in een gezin zorg je met en voor elkaar. Maar het kan heel goed zijn dat je ondanks je fijne omgeving worstelt met dingen in je relatie, in je gezin, in je geloofsleven. Want het leven is gewoon niet altijd leuk. Die gebrokenheid herken je misschien in je eigen leven. Vanuit Mozaiek geloven we dat Jezus ons in onze gebrokenheid zoekt. Samen zijn we zo Zijn kunstwerk van gebrokenheid. We hopen natuurlijk dat je in je eigen omgeving, hier binnen Mozaïek mensen hebt die je helpen met je worstelingen, voor je bidden of samen met jou op zoek gaan naar het licht van God. Maar het kan ook zijn dat je die niet hebt of misschien juist met iemand anders wilt praten, dan wil Care er voor je zijn, om samen te zoeken naar licht en herstel bij God.

Je bent welkom

Er is veel gebrokenheid in de wereld, in gezinnen, in ons leven. Care kan een tijdje met je oplopen, naar je luisteren, met je bidden. Je bent welkom zoals je bent en we willen samen met jou zoeken naar wat je nodig hebt en hoe we dit samen in het licht van God kunnen brengen. Its okay to be not okay. We zijn geen hulpverleners, maar je mag ons best ‘hoopverleners’ noemen. Jezus is onze hoop en redding en vanuit wat hij ons heeft geleerd mogen we samen tot Hem komen en vragen om zijn licht en hulp, als het donker in ons leven is. Want we kennen door Hem onze hemelse Vader en we weten dat God een liefdevolle Vader is die voor ons zorgt en ons een weg van hoop en leven wijst.

Verwachting

Care kan gaan over alles: zorg voor onze zieken, huwelijks- of relatieproblemen, je schuldig voelen over iets wat je de ander of jezelf hebt aangedaan, zorgen in je leven, etc. Ook is er specifieke aandacht voor care voor jongeren. Care is het gesprek wat we onder het gezag van Jezus willen voeren. En ja, we zijn daarin ook gebroken, maar we verwachten alles van Hem.

Contact opnemen

Heb je behoefte aan een gesprek? Neem contact met ons op via het Care formulier


Deel dit artikel:

Meer nieuws

| Nieuws
De nieuwe NBV21 jongerenbijbel is uit!
| Kids
"Ik hoop dat de Kids groeien in persoonlijke relatie met God en Jezus."
| Nieuws
Pre-order de nieuwe jongerenbijbel via Mozaiek