Verantwoording

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan de groei en opbouw van de gemeente. We willen als Mozaiek055 zo transparant mogelijk zijn naar de gemeente.

Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

ANBI Status
Juridisch gezien is Mozaiek055 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek055 onder nummer 58785124 (RSIN-nummer 853180623). Mozaiek055 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek055 zijn hierdoor aftrekbaar.

Alle activiteiten van de gemeente Mozaiek055 zijn ondergebracht bij rechtspersoon Mozaiek055 behalve alle (commerciële) activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten ter opbouw en ontwikkeling van de kerk van Nederland en daar buiten die zijn ondergebracht bij Stichting Mozaiek. Stichting Mozaiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55371698 (RSIN-nummer 851675049).

Check hier onze ANBI verantwoording voor Mozaiek055.

Mozaiek055 financieel ondersteunen?
Je kunt Mozaiek055 steunen door een eenmalige gift of een machtiging. Geven kan op deze pagina. Indien gewenst kan onze controller meedenken over hoe je een wat grotere gift fiscaal aantrekkelijk kunt schenken.